SİTE İÇİ ARAMA YAP

Aydınlatma Metni.

·  Hometech İnternet sitesi kullanıcıları, elektronik üyelik formunu doldurmak suretiyle ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla   ………….  Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.

·  İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

·  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz, Kişisel Veri Envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen şekillerde KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesine göre işlenmektedir.

 1. Ad
 2. Soyad
 3. Cep Telefonu Numarası
 4. E-posta Adresi
 5. Adres
 6. Trafik Bilgisi
 7. T.C Kimlik Numarası
 8. Banka /Kredi Kartı Bilgileri
 9. Fatura Bilgileri

·  Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : www.hometech.com.tr İnternet sitemizde doldurmuş olduğunuz elektronik üyelik formu ile ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz elde edildikten sonra kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla kaydedilmektedir.

·  Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

 1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 3. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 4. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 6. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 7. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 8. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 10. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin, Satış sürecin, Satış Sonrası süreçlerin Yürütülmesi
 11. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 12. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 14. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 15. Talep / Şikayetlerin Takibi
 16. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 17. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 18. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 19. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi
 20. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 21. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
 22. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 1. Sözleşmenin ifası
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 4. Kanunlarda Öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat)

·  Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.