SİTE İÇİ ARAMA YAP

Mesafeli Satış Sözleşmesi.

2. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sözleşme konusu siparişi onayladığı taktirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilir ve kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir ( İfa imkansızlığı ve bilişim sistemi hatasından kaynaklanan durumlara ilişkin sözleşmenin 5.3. maddesi hükümleri saklıdır. ). Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiş olup, ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, aşağıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması veya noksan olması halinde doğacak zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün Açıklaması / Adet / Birim Fiyatı / Ara Toplam / KDV Dahil / Kargo Tutarı / Toplam / Ödeme Şekli ve Planı / Teslimat Adresi / Teslim Edilecek Kişi / Fatura Adresi / Sipariş Tarihi / Teslimat Tarihi / Teslim Şekli

3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

4. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

5. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI sözleşme ile kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler haricinde ayıptan ari, eksiksiz ve sağlam bir şekilde yerine getirilmesinden, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya veri taşıyıcısı ile bildirilmek koşulu ile bu süre en fazla 10 gün uzatılabilir. 30 günlük teslimat süresi içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşme konusu ürünün ALICI’dan başka kişi ve/veya kuruluşa teslim edilmesi gereken hallerde ALICI haricindeki kişi ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde ve yine bilişim sisteminde oluşan hata veya arıza sonucu ürüne ait özellik, model veya fiyat yönünden ortaya çıkacak hata halleri nedeni ile sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ve/veya mail, sms v.b. gibi iletişim yollarıyla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da ifanın imkansızlaşması nedeniyle SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talebinde bulunmayacaktır.

5.4. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile (havale-eft ile) yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde alıcıya ait bankaya defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.6. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. SATICI ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

5.8. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.9. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir taahüt veya garanti niteliği taşımamaktadır.

5.10. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

6. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, ödemeyi gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisiyle iletişimde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ALICI’nın SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunması gereklidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

7.3. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 14 (ondört) günlük süre içerisinde, ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde SATICI tarafından geri ödeme yapılacaktır.

7.4. SATICI tarafından malın geri alınacağına dair bir teklif olmadığı sürece, ALICI cayma hakkını SATICI’ya yönlendirdiği andan itibaren 10 (on) gün içinde malı/ürünü kutusu, tamamlayıcı aksesuarları, varsa mal ile birlikte hediye edilen ürünleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Söz konusu ürün ve aksesuarların süresinde satıcıya gönderilmemesi durumunda alıcının cayma talebinin gereği yerine getirilmeyecektir.

7.5. Ürünün ambalajının ve içeriğinin hasar görmesi veya bozulmuş olması veya tekrar satışa arz edilemeyecek duruma getirilmesi halinde ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde cayma hakkının kullanılamayacağı haller saklıdır. ALICI tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar, ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ilgili de cayma hakkı kullanılamaz.

7.6. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.7. Satın alma işleminin ALICI tarafından kredi kartı ile ve taksitli olarak gerçekleştirilmesi halinde, SATICI, Bankaya ürün bedelini tek seferde ödedikten sonra, ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise Banka tarafından ALICI’ya geri ödeme de aynı şekilde taksitle iade edilecektir.

7.8. Bu hakkın ( CAYMA HAKKININ) kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün orijinal faturası,

b) Ürün tesliminde gönderilmiş olan İade formu (ALICI tarafından imzalı olarak),

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) İade bedeli SATICI’ya aittir.

7.9. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

7.10. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.11. Satın alınan elektronik ürünlerde, sim kart takılması, WİFİ ile network bağlantı kurulması, kurulum yapılması, sarf malzemesinin kullanılmış olması, koruyucu bantların çıkarılmış olması, aktivasyon yapılması ve kullanıcı yaratılması halinde iade kabul edilmemektedir.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemenin kredi kartı ile gerçekleştirildiği hallerde ALICI bankaya karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ticari defter ve internet kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal değere göre tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir. Buna göre 2019 yılı için geçerli olmak kaydıyla, değeri 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

10. YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞME TARİHİ

ALICI, Site üzerinden sipariş verdiği anda işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Sözleşme tarihi sipariş tarihidir.

 

İADE POLİTİKASI

İade koşulları Nelerdir?

Kargodan ürününüzü teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde www.hometech.com.tr’ye iade başvurusunda bulunabilirsiniz. İade başvurunuzdan itibaren 10 gün içinde ürünü kargoyla göndermeniz gerekmektedir. İade kapsamında gönderilen ürünler için kargo ücreti SATICI’ ya aittir.

İade kapsamındaki koşullar aşağıdaki gibidir:

• İade edeceğiniz ürüne ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de orijinal ambalajları ile beraber, ürünle aynı anda iade edilmesi gerekmektedir.

• İadelerde ürünle beraber ürünün orijinal kutu/ambalajı, orijinal faturası, ve ürünle gelen iade formu da doldurulup imzalanarak gönderilmelidir.

• Ürüne ait bütün standart aksesuarlar hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.

İade işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

Aşağıdaki adımları uygulayınız:

• İade işlemlerini sadece Yurtiçi Kargo ile yapmaktayız. İade işleminiz için Yurtiçi Kargo ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

• İade işlemi için öncelikle www.hometech.com.tr adresindeki hesabınızdan “Siparişlerim” sayfasına giriniz.

• Siparişinizi görüntüleyerek, iade etmek istediğiniz ürünü seçiniz

• İADE İŞLEMLERİ butonuna tıklayınız.

• Açıklama bölümüne ürünü neden iade etmek istediğiniz kısaca açıklayarak, İade ve Gönderim Şartlarını okuyunuz ve kabul ettiğinizi teyit etmek için “İade ve Geri Gönderim Şartlarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyiniz.

• İADE TALEBI OLUSTUR butonuna tıklayınız.

• İade talebiniz oluştuktan sonra, Siparişlerim sayfasında ilgili siparişiniz için İADE ONAY NO görüntülenecektir.

• Ürününüz ile beraber gelmiş olan İADE/DEĞİŞİM formunu doldurunuz. İADE ONAY numarasını form üzerinde belirtilen yere yazınız ve numaranın yazdığı etiketli kısmı çıkartınız.

• İADE ONAY NO etiketini, paket üzerine görünür şekilde yapıştırınız ve Yurtiçi Kargo görevlisine bu numarayı bildiriniz. Tarafınızdan doldurulmuş ve imzalanmış, İADE formu ve orijinal faturasını da ürün ile beraber, belirtilen tarihe kadar adresimize gönderiniz.

Ürünümü iade ederken kargo ücreti ödeyecek miyim?

• İade işlemlerinde "kargo ücreti" ödemezsiniz.

Kargo şirketine ürün teslimini nasıl gerçekleştireceğim?

• Yurtiçi Kargo 'ya aşağıda belirtildiği gibi ulaşabilirsiniz. Gönderim aşamasında kargo görevlisine İADE ONAY NO ile birlikte alıcının www.hometech.com.tr olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

• Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi'ni (444 99 99) arayarak adresinize kurye talep edebilir,

• http://www.yurticikargo.com web sitesinde "Gönderi Yap" menüsü altındaki "Tıkla Gönder" servisini kullanarak online kurye talep edebilir.

• http://www.yurticikargo.com web sitesi üzerinden bireysel internet şubesine kayıt olarak online gönderi yapabilir,

• Bu link yardımı ile size en yakın Yurtiçi Kargo şubesinin adresini öğrenerek doğrudan şubeye teslim edebilirsiniz.

Ürünü gönderdikten sonra süreci nasıl takip edeceğim?

• Ürününüz www.hometech.com.tr tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları ve faturası ile beraber kontrol edilecektir.

• İade işleminin onaylanması durumunda 14 gün içinde "ürün bedeli" tarafınıza geri ödenecektir.

• İadenizin iade koşulllarına uygun olmaması durumunda ise; ilgili ürün, adresinize ücretsiz kargo ile gönderilecektir.

• İadenizle ilgili durumu Siparişlerim sayfasında ilgili siparişinizin detaylarından takip edebilirsiniz.

İade ettiğim ürünün parasını ne zaman ve nasıl geri alabilirim?

• Gönderdiğiniz ürün/ürünler, www.hometech.com.tr tarafından iade işleminin onaylanması durumunda 14 gün içinde "ürün bedeli" tarafınıza geri ödenecektir.

• Ürün Bedel İadesi işlemi tamamlandığında kayıtlı olan e-posta adresinize bilgi mesajı gönderilir.

• Ödeme şekli "Kredi Kartı" ve tercihiniz "Para İadesi" ise; ödemeniz online olarak hemen kredi kartınıza yapılacaktır.

• Ödemenizin hesabınıza yansıması bankaların işlem sürelerine göre değişebilir.

(*) İade edeceğiniz ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıyla birlikte göndermeniz gerekir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV şeklinde) düzenlenmelidir.